CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I EDUKACJI PRAWNEJ IM. KAMILI WYRĘBSKIEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

O CENTRUM MEDIACJI…

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1, Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, we współpracy z Polskim Centrum Mediacji i Kuźnią Kompetencji Katarzyny Stryjek w ramach działania nr 3.5.4. Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy uruchamia pomoc zewnętrznych specjalistów mediatorów w rozwiązywaniu problemów przez mediację.

W Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy przez cały drugi semestr odbywają się dyżury specjalistów mediatorów, do których można zgłaszać sprawy wymagające mediacji.

Mediacje w placówkach oświatowych prowadzone będą w sytuacjach konfliktowych na linii uczeń – uczeń, ale również pomiędzy uczniem i nauczycielem, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami czy innymi pracownikami placówki oświaty.

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej mieszczącym się w ZS nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 w Bydgoszczy tel. 52-3722170 lub bezpośrednio z koordynatorem Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej  – pania Anną Zamojdą (nauczyciel bibliotekarz), która pomoże ustalić szczegóły mediacji.